REGLER FOR ÅRSKONKURRANSENE

Alle hunder som blir plassert i beste hannhund-/tispeklasse med CK får poeng etter poengskalaen ved rasebedømmelse.

 

POENGBEREGNING

for mestvinnende japansk spisshund, voksen, valp og veteran:

VOKSNE: Poengberegning for beste voksne: hannhund og tispe:

Antall fremmøtte

hunder i rasen

1-5

6-10

11-15

16-20

21-30

31-40

41-50

over   50

BIR

10

11

12

13

14

15

16

17

BIM

9

10

11

12

13

14

15

16

2 BHK/BTK

8

9

10

11

12

13

14

15

3 BHK/BTK

7

8

9

10

11

12

13

14

4 BHK/BTK

6

7

8

9

10

11

12

13

 

TILLEGGSPOENG:

CK – 4 poeng (det oppnås poeng kun for enten CK eller CERT, ikke begge deler)

CERT – 4 poeng

RESERVE CERT – 4 poeng

CACIB – 3 poeng (kommer i tillegg til CK/CERT på NKK sine utstillinger)

RESERVE CACIB – 3 poeng (kommer i tillegg til CK/CERT på NKK sine utstillinger)

 

VALPER: poengberegning for beste valp: hannhund og tispe:

Antall fremmøtte

valper i rasen

1-2

3-5

6-8

9-10

over 10

BIR VALP

5

7

9

11

12

BIM VALP

4

6

8

10

11

2. BESTE H/T

3

5

7

9

10

3. BESTE H/T

X

4

6

8

9

4. BESTE H/T

X

3

5

7

8

 

VETERANER: poengberegning for beste veteran: hannhund, tispe:

Antall fremmøtte

veteraner i rasen

1-2

3-5

6-8

over 8

Rasens beste veteran

5

7

9

11

1. veteranklasse (h/t)

4

6

8

10

2. veteranklasse (h/t)

3

5

7

9

3. veteranklasse (h/t)

X

4

6

8

4. veteranklasse (h/t)

X

3

5

7

 

GRUPPEPLASSERING for voksen og valp gir følgende tilleggspoeng:

(parentes gjelder NKK utstillinger)

 

BEST IN SHOW plassering for voksen, valp og veteran gir følgende tilleggspoeng:

(parentes gjelder NKK utstillinger)

 

BIG 1

4 (5)

BIS 1

4 (5)

BIG 2

3 (4)

BIS 2

3 (4)

BIG 3

2 (3)

BIS 3

2 (3)

BIG 4

1 (2)

BIS 4

1 (2)

 

Kun norske utstillinger gjelder. Resultater fra inntil 5 utstillinger med 5 forskjellige dommere.

Ingen poeng for titler.

 

HUSK: Det er kun resultater fra plasseringen i veteranklassen som gjelder. Og i den store ringen i konkurransen om utstillingens beste veteran.

 

_____________________________________________________________________________

POENGBEREGNING FOR ÅRETS OPPDRETTER:

Poeng tellende i utstillingskonkurransen, teller som poeng for årets oppdretter. For å komme med i konkurransen må oppdretter ha minst 2 forskjellige hunder med tellende poeng i utstillingskonkurransen. Inntil 6 hunder teller i konkurransen.

________________________________________________________________________________

 

POENGBEREGNING FOR ÅRETS AGILITYHUND: 

Eier må være medlem i NJSK, kun Norske stevner og arr. teller. Resultater fra inntil 6 agility eller agility hopp konkurranser teller, eventuelt 3 av hver ag og ag hopp. Eier av hunden må selv sende kopi av kritikken fra stevnet/utstillingen til NJSK da arrangørene sjelden sender inn resultater for AG

Plassering i en konkurranse:

1. plass 10 poeng
2. plass   9 poeng
3. plass   8 poeng
4. plass   7 poeng
5. plass   6 poeng
6. plass   5 poeng
7. plass   4 poeng
8. plass   3 poeng
9. plass   2 poeng
10. plass   1 poeng

Tilleggspoeng:

 Cert = 6 poeng                                                                         

 1.premie =  3 poeng

 Feilfri runde =  5 poeng

___________________________________________________               

 POENGBEREGNING FOR ÅRETS LYDIGHETSHUND

Eier må være medlem i NJSK, kun Norske stevner og arr. teller. Resultater fra inntil 5 konkurranser teller. Eier av hunden må selv sende kopi av kritikken fra stevnet/utstillingen til NJSK da arrangørene sjelden sender inn resultater for LP

Plassering i konkurranse:

1. plass  10 poeng
2. plass    9 poeng
3. plass    8 poeng
4. plass    7 poeng
5. plass    6 poeng
6. plass    5 poeng
7. plass    4 poeng
8. plass    3 poeng
9. plass    2 poeng
10. plass    1 poeng

Tilleggspoeng:

1. premie = 10 poeng                                                               

2. premie =   5 poeng

3. premie =   3 poeng