Årsmøte 2011 akt.gruppe.vest

Dato. 19.oktober 2011

Stemmeseddel

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.

Legg en stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten i en ny konvolutt. Uten på denne skriver du ditt navn og hovedmedlemsnr slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt. Legg så denne konvolutten i en ny konvolutt. Merk denne med valg og send den til N.J.S.K Aktivitetsgruppe vest v / Nann Sissel Værnes Nordsjøvegen 73. 4352 Kleppe.

Kun oppgitte saker/forslag behandles.

Forslag til Styret:

Forslag til styre for 2012:

Leder:  Laila Høgemark                    ikke på valg

Nestleder: Jostein Vermundsen    2 år                                                    Ja____Nei____                              

Kasserer:  Jannike Øvstebø              ikke på valg

Sekretær:  Nann Sissel Værnes       2 år                                                   Ja____Nei____                           

Styremedlem: Siw-Ellen Ødegård   2 år                                                   Ja____Nei____                             

Styremedlem: Lene Pedersen        ikke på valg

Styremedlem: Thomas Værnes      2 år                                                   Ja____Nei____                            

Varamedlem:  Geir Espedal             2 år                                                   Ja____Nei____                             

 

Innkommende Forslag fra medlemmer

  1. Forslag til NJSK Akt. Gr. Vest's Årsmøte 2011! Laila Høgemark foreslår at Akt. Gr. Vest. ettergir hovedklubben pengene de har utestående, for medlemskontigent fra tidligere år, til og med 2011.

Ja______Nei______