NJSK's STYRE NJSK'S BOARD MEMBERS

 
  Info. eller spørsmål: Kontakt  Sekretær / Kasserer
Leder - Chairman Tore Botten Trollhaugen.  2332 Åsvang   91 75 91 31
Nestleder- Vice Chaiman Mona Tertnes-Bakke Sæterstølveien 62.  5131 Nyborg   46 94 60 13
Sekretær - Secretary Britt F. Hafsøe Bjørkeveien 12.  4330 Ålgård   51 61 08 90  -  93 28 34 13
Kasserer - Treasurer Elna Kleiv Åmotsdalsvegen1311 A.  3844 Åmotsdal   35 05 24 84  -  91 66 85 99
Styremedl. - Boardmember Mette Iren Ingebrigtsen Stokkedalslien 3.  5155 Bønes  
Styremedl. - Boardmember Monica Skauby Vikvarvet.  7580 Selbu   73 81 96 55
Styremedl. - Boardmember Grethe M. Nykkelmo Mebond.   7581  Selbu 98 41 51 45
Varamedl. - Vice member Karl Erik Hafsøe Bjørkeveien 12.  4330 Ålgård   51 61 08 90  -  41 26 22 91
         
Revisor. Johnny Skråmestø Berlandshagen 20.  4330 Ålgård
Vararevisor. Bernt Winum P.B. 187.   4349 Bryne
Valgkomite. Geir J. Bakke Sæterstølsveien 62.  5131 Nyborg
Valgkomite. Grethe Tjeldhorn Cudic Øvre Furumoen 5.  8515 Narvik
Valgkomite. Catharina Berntsen Ospedalen 97.  5300 Kleppestø
Valgkomite. Eva Bakari Hagebyveien 23 B.   3734 Skien
Redaktør - Editor Monica Skauby Vikvarvet.  7580 Selbu   73 81 96 55
Avlsråd Hanne N. Ånensen Bårastemveien 23.  4250 Kopervik   90 87 77 38
Resultater - Reporter Britt F. Hafsøe Bjørkeveien 12.  4330 Ålgård   51 61 08 90
Aktivitets Gruppe Vest Lene Pedersen Høgevn. 33. 4026 Stavanger   92 40 11 02
   
   
         
  Konto nr. for innbetaling til klubben: 0530 40 86930. Merk innbet. hva beløpet gjelder og HUSK navn og adresse.