World Winner. 

Herning 2010 Danmark.

           Det var påmeldt 63 Japansk Spisshund for dommer Gunnar Nymann - Danmark

                           

                                                                 Junior world winner 2010
                                                         JWW Freddygårdens Natural Star

   

                                                                World winner 2010

                  Int Nord Uch Sv-05 Nordv-06 Sv-07 Kbhv-07 Nordv-07 Nordv-08 Nv-09 WW-10

                                                            Stjärnsmällens Fenomen

  

                                                         Veteran World winner 2010

                                                    VWW Chimonitas Kenzo To Rusken