INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

                     AKTIVITETSGRUPPE VEST

 DATO: 27 Februar 2010.   STED: Gjesdal Gjestgiveri.  Ålgård.  TID: Kl. 15.00

 STYRET I 2009 HAR BESTÅTT AV:

Leder:         Laila Høgemark

Nestleder:  Jostein Vermundsen

Kasserer:    May-Liz Nordheim

Sekretær:   Siw-Ellen ødegård

Styremedl: Hilde Skråmestø

Styremedl: Lene Pedersen

Varamedl: Anita N. Larsen

 

         DAGSORDEN:

       1     Godkjenning av innkalling og dagsorden

       2.    Godkjenning av fremmøttes stemmerett

       3.    Valg av møteleder

      4.     Valg av  tellekorps

      5.     Årsrapport

      6.     Regnskap

      7.     Innkomne forslag                                                                                                                                                                                                                                                             8.     Valg av styre     

              

FORSLAG TIL STYRET FOR 2010

Leder:           Laila Høgemark                   1 år

Nestleder:     Jostein Vermundsen         2 år    

Kasserer:       Jannike Øvstebø               1 år   

Sekretær:      Siw-Ellen Ødegård            2 år    

Styremedl:    Geir Espedal                       2 år    

Styremedl:    Lene Pedersen                  1 år 

Varamedl:     Anita N. Larsen                2 år     

 

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommenJ

 

Hilsen styret i NJSK akt.gr.vest